Informace a tipy pro život s cukrovkou

  • Jak se cukrovka projevuje a léčí?
  • Jak upravit životní styl?
  • Vyberte si téma, které vás zajímá.

Cukrovka 2. typu

Jaké jsou typy cukrovky a jak se liší jejich léčba?

Jaké jsou typy cukrovky a jak se liší jejich léčba?

Existuje mnoho typů cukrovky. Nejčastější je cukrovka 2. typu, druhou nejčastěji se vyskytující je cukrovka 1. typu. Dále se můžeme setkat s monogenním diabetem (cukrovkou způsobenou poruchou jediného genu), gestačním diabetem (cukrovkou vznikající v těhotenství) a se sekundárním diabetem (cukrovkou vzniklou v souvislosti s jiným onemocněním)...
Edukace osob s cukrovkou

Edukace osob s cukrovkou

Edukace je proces, ve kterém člověk s cukrovkou získává teoretické znalosti a praktické dovednosti ke každodennímu zvládání svého onemocnění. Správně vedená edukace umí podpořit osobní motivaci k léčbě a poradit s různými potížemi. Edukace podporuje schopnost člověka s cukrovkou samostatně provádět svou léčbu a aktivně spolupracovat se zdravotnickým týmem. 
Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla jsou chemické nebo částečně přírodní látky, které se používají ke slazení nápojů a potravin místo řepného cukru (sacharózy).
Aplikace inzulinu

Aplikace inzulinu

Kam inzulin aplikovat? Nejčastěji využívaným místem pro aplikaci inzulinu je břicho. Mezi další doporučená místa patří hýždě, stehna a paže. Inzulin se v různých místech vstřebává různou rychlostí.
Inzulinová pera

Inzulinová pera

Inzulinová pera jsou pomůcky sloužící k aplikaci inzulinu. Inzulinová pera mohou být jednorázová nebo plnicí.
Glukometr – základní informace

Glukometr – základní informace

Glukometr je přístroj, který slouží k měření hodnoty krevního cukru z kapilární krve – glykemie. Na základě naměřených hodnot lze určit, jak je léčba účinná a jestli bude nutné léčbu upravit. K měření glykemie jsou kromě glukometru potřeba i kompatibilní testovací proužky a lancetka. 
Kdy se měřit glukometrem?

Kdy se měřit glukometrem?

Četnost měření závisí na typu diabetu. Pacienti s diabetem 1. typu (pokud nejsou léčeni senzory, což je v současné době standardem moderní terapie) by se měli měřit minimálně 4krát denně. U pacientů s diabetem 2. typu se četnost měření odvíjí od jejich léčby a doporučení ošetřujícího lékaře. 
Co je to remise cukrovky?

Co je to remise cukrovky?

Remise je přechodné vymizení příznaků cukrovky, které někdy nastává po zahájení léčby. Častěji dochází pouze k částečné remisi, tedy k přechodnému zmírnění příznaků cukrovky. 
Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie je nízká hladina krevního cukru. Vzniká, je-li v těle absolutní či relativní nadbytek inzulinu. Hypoglykemie se obvykle léčí podáním jednoduchých sacharidů, nejlépe glukózy. 
Jak mohu snížit riziko poškození očí?

Jak mohu snížit riziko poškození očí?

Známe faktory, při kterých se zvyšuje riziko onemocnění očí a je důležité vědět, že některé z nich může člověk sám ovlivnit.
Hyperglykemický hyperosmolární stav

Hyperglykemický hyperosmolární stav

Tento stav je spojen s výraznou hyperglykemií, obvykle s hladinami vyššími než 33,3 mmol/l. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s diabetem 2. typu. Na rozdíl od ketoacidózy vyskytující se častěji u diabetu 1. typu je při hyperglykemickém hyperosmolárním stavu v těle dostatek inzulinu. 
Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Hyperglykemie je vysoká hladina krevního cukru. U zdravého člověka se většina hodnot cukru pohybuje do 7,8 mmol/l a hodnoty nebývají vyšší než 11 mmol/l. Při onemocnění cukrovkou je hyperglykemie nebezpečná zejména z dlouhodobého hlediska, protože zvyšuje riziko chronických komplikací