Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Sdílet

Hypoglykemie je nízká hladina krevního cukru. Vzniká, je-li v těle absolutní či relativní nadbytek inzulinu. Hypoglykemie se obvykle léčí podáním jednoduchých sacharidů, nejlépe glukózy

Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Jak poznám hypoglykemii?
Hypoglykemie je definována hladinou cukru v krvi či v podkoží. Diagnostikuje se tedy pomocí glukometru či kontinuálního senzoru.

 

Hypoglykemii dělíme na 3 stupně: 
•    hypoglykemie 1. stupně (varovná hodnota): < 3,9 mmol/l
•    hypoglykemie 2. stupně (klinicky významná hodnota): < 3,0 mmol/l
•    Těžká hypoglykemie: hypoglykemie s poruchou vědomí či s nutností asistence druhé osoby
Na hypoglykemii mohou upozornit i subjektivní příznaky. Mezi typické příznaky hypoglykemie patří třes rukou, slabost, pocení, hlad, bušení srdce, zpomalené reakce, změna nálady, dezorientace. 


Je hypoglykemie nebezpečná?
Hypoglykemie je subjektivně nepříjemný stav. Občasná krátkodobá hypoglykemie je součástí života většiny pacientů s diabetem 1. typu. Měla by však vždy být včas odhalena a co nejrychleji efektivně vyřešena. Při léčbě diabetu bychom se vždy měli snažit výskyt hypoglykemií minimalizovat, ovšem ne za cenu setrvávání ve vysokých glykemie. Cíle kompenzace diabetu doporučují trávit méně než 4 % času v hodnotách < 3,9 mmol/l a méně než 1% času v hodnotách < 3,0 mmol/l. 

Nebezpečným stavem jsou zejména hypoglykemie, které pacient s diabetem nerozpoznává. To se děje při tzv. syndromu nerozpoznání hypoglykemie. U takových osob hrozí zvýšené riziko rozvoje těžké hypoglykemie či komplikací hypoglykemie (např. autonehoda, sportovní nehoda apod.). Nebezpečné jsou také hypoglykemie při požití alkoholu. Příznaky ebriety a hypoglykemie jsou totiž podobné a schopnost organizmu vypořádat se s hypoglykemií je konzumací alkoholu významně oslabena. 


Jak hypoglykemii léčit?
Hypoglykemii léčíme tzv. rychlými sacharidy. Jedná se o sacharidy, které se velmi rychle vstřebají a zvýší hladinu cukru v krvi. Mezi rychlé sacharidy patří například: glukózové bonbony (hroznový cukr), džus a sladké limonády, ovocné přesnídávky, sportovní gely či glukopur (práškový hroznový cukr). Léčba je individuální, obecně je však doporučeno sníst 10-15 gramů sacharidů a počkat 10-15 minut, zda hypoglykemie odezní. Pokud neodezní, postup opakovat. 

V případě těžké hypoglykemie mohou poučené osoby podat záchranný lék – glukagon. Ten je dostupný v injekční či inhalační formě. Těžká hypoglykemie je stav, kdy je vhodné volat záchrannou službu. 


Jak hypoglykemii předejít?
•    Snížit riziko hypoglykemie lze častým sledováním hladiny cukru (nejlépe používáním kontinuálních senzorů) a včasnou reakcí na klesající hladinu cukru. 
•    Systematické dávkování inzulinu (například režim bazál-bolus s používáním bolusového kalkulátoru) pomůže přesněji určit potřebnou dávku inzulinu k jídlu a ke korekci vysoké glykemie. 
•    Správné časování inzulinu před jídlem pomůže snížit kolísání glykemií (tzv. glykemickou variabilitu), které je spojeno s výskytem hypoglykemií. 
•    Dostatečný příjem sacharidů a úprava dávek inzulinu při sportu a až 24 hodin po něm doplní v těle spotřebovanou energii a sníží riziko rozvoje hypoglykemie po fyzické aktivitě.
•    Efektivní metodou prevence hypoglykemie je využívání pump s automatickými funkcemi (např. funkce Zastavení před nízkou glykemií, či funkce Hybridní uzavřený okruh), které umějí snížit či vypnout výdej inzulinu, když předpovídají vznik hypoglykemie. 

 

Autor: MUDr. Zuzana Hladíková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního senzoru a chytrého algoritmu, který umí v době mezi jídly samostatně upravovat dávku inzulinu. Pacient však stále musí aktivně myslet na včasnou aplikaci inzulinu k jídlu, protože o to se ani pumpy s automatickými funkcemi zatím samy postarat neumějí. 
Cukrovka u dětí

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou mít nejen dospělí, ale také děti. Zatímco u dospělých je nejčastější diabetes 2. typu, u dětí se nejvíce vyskytuje diabetes 1. typu. Cukrovku u dětí léčí dětský diabetolog, který dokáže zohlednit nejen samotnou nemoc, ale také správný vývoj, růst a dospívání dítěte. 
Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Inzulinová pumpa – základní informace

Inzulinová pumpa – základní informace

Inzulinová pumpa je přístroj, který pacient nosí na těle a který mu dávkuje inzulin. Nejčastěji nosí pumpu osoby s diabetem 1. typu, někdy je však užívána i lidmi s jiným typem diabetu. Existují různé pumpy, které se liší svým vzhledem i funkcemi. S inzulinovou pumpou je možné přesněji dávkovat inzulin v porovnání s léčbou inzulinovými pery, avšak pro dobré výsledky léčby je potřeba, aby byl člověk s cukrovkou aktivně součinný na své léčbě a pumpu správně používal.