Edukace osob s cukrovkou

Sdílet

Edukace je proces, ve kterém člověk s cukrovkou získává teoretické znalosti a praktické dovednosti ke každodennímu zvládání svého onemocnění. Správně vedená edukace umí podpořit osobní motivaci k léčbě a poradit s různými potížemi. Edukace podporuje schopnost člověka s cukrovkou samostatně provádět svou léčbu a aktivně spolupracovat se zdravotnickým týmem. 

Edukace osob s cukrovkou

Kdo edukuje
Informace o cukrovce získává pacient od celého zdravotnického týmu. Při ambulantní kontrole edukuje lékař, který poskytuje základní informace o režimu a vedení léčby. Nejvíce praktických informací se pacient dozvídá obvykle od diabetologické edukační sestry, která jej také učí, jak pracovat s technologiemi (glukometrem, senzory, inzulinovými pery či pumpou). Se stravovacími návyky a počítáním sacharidů radí nutriční terapeut. Při přítomných komplikacích cukrovky edukují i jiní specialisté, například podiatr při defektu na noze. Někdy se na edukaci podílí také psycholog nebo fyzioterapeut. 

Formy edukace
Nejčastěji probíhá edukace individuálně, tedy člověk s diabetem je s edukátorem sám. Pro některá témata může být efektivní i skupinová edukace, v níž mohou pacienti sdílet zkušenosti i mezi sebou a edukátor slouží jako průvodce tématem a moderátor tématu. Oblíbené jsou i edukace mimo zdravotnické zařízení. U dětí probíhají formou diatáborů, u dospělých formou rekondic – ozdravných pobytů. Díky rozvoji telemedicíny se více prosazuje i dálková edukace, nejčastěji videohovory a interaktivní webináře.

Kdy se edukuje
Nejvíce informací získá člověk při prvním zjištění cukrovky. Úvodní edukace zpravidla trvá několik dní a zahrnuje spoustu nových věcí. I proto je přínosné, má-li nový pacient možnost se po nějakém čase doptat na věci, které mu neutkvěly v paměti či které ho ještě zajímají. Před setkáním s edukujícím zdravotníkem je vhodné si předem napsat seznam otázek, aby se na některé nezapomnělo. 
    I pro osoby, které se s cukrovkou léčí již delší dobu, je přínosné absolvovat pravidelnou reedukaci. Léčba cukrovky se během času vyvíjí a je dobré se pravidelně seznamovat s novinkami a oživit si staré principy. Speciální edukace bývá potřeba při přechodu na novou technologii, např. nasazení kontinuálního senzoru, inzulinové pumpy či hybridního uzavřeného okruhu. Individuální edukace může proběhnout i u pacientů, kteří se věnují nějakému sportu, potřebují poradit s úpravou režimu při práci na směny či se chystají cestovat. Prostor pro edukaci je i při významných životních změnách, například přechodu z péče dětského diabetologa k lékaři pečujícímu o dospělé pacienty, při změně zaměstnání či při plánování rodiny. 

Autor: MUDr. Klára Sochorová, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

MySugr

MySugr

Zkroťte monstrum, zkroťte diabetes! Takovouto analogii využívá jedna z celosvětově nejoblíbenějších mobilních aplikací pro diabetiky. MySugr je elektronická intuitivní forma deníku, která byla vytvořena diabetiky pro diabetiky a odpovídá tedy reálným potřebám a požadavkům lidí s tímto onemocněním.
Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního senzoru a chytrého algoritmu, který umí v době mezi jídly samostatně upravovat dávku inzulinu. Pacient však stále musí aktivně myslet na včasnou aplikaci inzulinu k jídlu, protože o to se ani pumpy s automatickými funkcemi zatím samy postarat neumějí. 
Co je těhotenská cukrovka

Co je těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy, která souvisí s těhotenstvím a postihuje až 17 % těhotných žen. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Nemusí ji doprovázet žádné potíže a příznaky, a proto se v těhotenství dělá cílené vyšetření, aby se cukrovka včas rozpoznala. Pokud není dostatečně léčena, může vést ke komplikacím nejen během těhotenství a porodu, ale i v pozdějším věku dítěte. Objevuje se zpravidla ve druhé polovině těhotenství a po porodu odezní. Až u poloviny žen se může cukrovka později znovu objevit, a tak je důležité, aby byly dále pravidelně sledovány u svých praktických lékařů. 
Cukrovka u dětí

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou mít nejen dospělí, ale také děti. Zatímco u dospělých je nejčastější diabetes 2. typu, u dětí se nejvíce vyskytuje diabetes 1. typu. Cukrovku u dětí léčí dětský diabetolog, který dokáže zohlednit nejen samotnou nemoc, ale také správný vývoj, růst a dospívání dítěte.