Co je to remise cukrovky?

Sdílet

Remise je přechodné vymizení příznaků cukrovky, které někdy nastává po zahájení léčby. Častěji dochází pouze k částečné remisi, tedy k přechodnému zmírnění příznaků cukrovky. 

Co je to remise cukrovky?

Remise je přechodné vymizení příznaků cukrovky, které někdy nastává po zahájení léčby. Častěji dochází pouze k částečné remisi, tedy k přechodnému zmírnění příznaků cukrovky. 

Po zjištění nemoci a zahájení léčby inzulinem dojde u části pacientů ke zmírnění příznaků. Tomuto období se říká částečná remise. Může trvat několik týdnů či měsíců, ale i pár let. 

V době prvního diagnostikování cukrovky 1. typu bývá u člověka zničeno více než 80 % buněk tvořících hormon inzulin. Zahájení léčby a pokles glykemií do bezpečných hodnot pomůže zbylým buňkám, aby se vzpamatovaly a začaly tvořit inzulin. U nového pacienta proto obvykle dochází ke snížení potřeby inzulinu, poklesu glykemií a snížení kolísavosti glykemií (tzv. glykemické variability). U některých pacientů je možné dávky inzulinu krátkodobě výrazně snížit či dokonce podávání inzulinu i přerušit. 

Částečná remise je obdobím, kdy tělo dokáže do jisté míry kompenzovat nedostatky v léčbě. Pro nového pacienta s diabetem je to proto ideální dobou pro učení se zásadám léčby diabetu a osvojování si návyků pro další život s cukrovkou. Například nespočítá-li správně sacharidy v jídle a neurčí-li správně velikost bolusu (dávky inzulinu) k pokrytí daného jídla, jeho vlastní zbytková tvorba inzulinu může pomoci do jisté míry kompenzovat nežádoucí výkyv glykemie po jídle.

Na pozadí remise však dále pokračuje ničivý autoimunitní proces, který postupně zahubí prakticky všechny buňky tvořící inzulin a povede ke konci remise. Konec remise může uspíšit i náhlá změna stavu, například akutní infekční onemocnění. Předpokládá se, že čím bezpečnější je kompenzace cukrovky a čím více glykemií se od začátku nemoci pohybuje ve fyziologickém rozmezí (tj. 3,5 - 7,8 mmol/l), tím déle je možné remisi udržet. Konec remise se pozná postupným zvyšováním či náhlým zvýšením glykemií, snížením citlivosti na inzulin a zvýšením celkové denní dávky inzulinu (aby glykemie klesly, je potřeba přidat více inzulinu). 

 

Autor: MUDr. Zuzana Hladíková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

MySugr

MySugr

Zkroťte monstrum, zkroťte diabetes! Takovouto analogii využívá jedna z celosvětově nejoblíbenějších mobilních aplikací pro diabetiky. MySugr je elektronická intuitivní forma deníku, která byla vytvořena diabetiky pro diabetiky a odpovídá tedy reálným potřebám a požadavkům lidí s tímto onemocněním.
Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního senzoru a chytrého algoritmu, který umí v době mezi jídly samostatně upravovat dávku inzulinu. Pacient však stále musí aktivně myslet na včasnou aplikaci inzulinu k jídlu, protože o to se ani pumpy s automatickými funkcemi zatím samy postarat neumějí. 
Cukrovka u dětí

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou mít nejen dospělí, ale také děti. Zatímco u dospělých je nejčastější diabetes 2. typu, u dětí se nejvíce vyskytuje diabetes 1. typu. Cukrovku u dětí léčí dětský diabetolog, který dokáže zohlednit nejen samotnou nemoc, ale také správný vývoj, růst a dospívání dítěte. 
Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie).