Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Sdílet

Hyperglykemie je vysoká hladina krevního cukru. U zdravého člověka se většina hodnot cukru pohybuje do 7,8 mmol/l a hodnoty nebývají vyšší než 11 mmol/l. Při onemocnění cukrovkou je hyperglykemie nebezpečná zejména z dlouhodobého hlediska, protože zvyšuje riziko chronických komplikací

Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Hyperglykemie je vysoká hladina krevního cukru. U zdravého člověka se většina hodnot cukru pohybuje do 7,8 mmol/l a hodnoty nebývají vyšší než 11 mmol/l. Při onemocnění cukrovkou je hyperglykemie nebezpečná zejména z dlouhodobého hlediska, protože zvyšuje riziko chronických komplikací

Hyperglykemie je spojena s typickými příznaky: časté močení (i v noci), nadměrná žízeň s nutností vyššího příjmu tekutin, zhoršené vidění, zpomalené reakce, v extrémních případech i zápach z úst po acetonu a porucha vědomí. Při déletrvající hyperglykemii pozorujeme hubnutí, zhoršené hojení ran a vznik pozdních komplikací diabetu. U hyperglykemie po jídle může docházet ke zhoršení nálady, zvýšené chuti na sladké či k únavě. 

Hyperglykemie se v určitých situacích, například při zapomenutí podání inzulinu, aplikaci vadného (zmrzlého, přehřátého, starého) inzulinu či zalomení kanyly inzulinové pumpy, může vyvinout až v tzv. ketoacidózu. Tento stav je spojen s rozvratem vnitřního prostředí a vyžaduje neprodlenou pozornost. Dalším, mnohem vzácnějším stavem spojeným s hyperglykemií je tzv. hyperglykemický hyperosmolární stav.

Cílem léčby cukrovky je co nejvíce omezit výskyt hyperglykemie a minimalizovat čas strávený v hodnotách krevního cukru nad 10 mmol/l. 

Autor: MUDr. JItka Husáková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního senzoru a chytrého algoritmu, který umí v době mezi jídly samostatně upravovat dávku inzulinu. Pacient však stále musí aktivně myslet na včasnou aplikaci inzulinu k jídlu, protože o to se ani pumpy s automatickými funkcemi zatím samy postarat neumějí. 
Co je těhotenská cukrovka

Co je těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy, která souvisí s těhotenstvím a postihuje až 17 % těhotných žen. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Nemusí ji doprovázet žádné potíže a příznaky, a proto se v těhotenství dělá cílené vyšetření, aby se cukrovka včas rozpoznala. Pokud není dostatečně léčena, může vést ke komplikacím nejen během těhotenství a porodu, ale i v pozdějším věku dítěte. Objevuje se zpravidla ve druhé polovině těhotenství a po porodu odezní. Až u poloviny žen se může cukrovka později znovu objevit, a tak je důležité, aby byly dále pravidelně sledovány u svých praktických lékařů. 
Cukrovka u dětí

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou mít nejen dospělí, ale také děti. Zatímco u dospělých je nejčastější diabetes 2. typu, u dětí se nejvíce vyskytuje diabetes 1. typu. Cukrovku u dětí léčí dětský diabetolog, který dokáže zohlednit nejen samotnou nemoc, ale také správný vývoj, růst a dospívání dítěte. 
Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie).