Hyperglykemický hyperosmolární stav

Sdílet

Tento stav je spojen s výraznou hyperglykemií, obvykle s hladinami vyššími než 33,3 mmol/l. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s diabetem 2. typu. Na rozdíl od ketoacidózy vyskytující se častěji u diabetu 1. typu je při hyperglykemickém hyperosmolárním stavu v těle dostatek inzulinu. 

Hyperglykemický hyperosmolární stav

Tento stav je spojen s výraznou hyperglykemií, obvykle s hladinami vyššími než 33,3 mmol/l. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s diabetem 2. typu. Na rozdíl od ketoacidózy vyskytující se častěji u diabetu 1. typu je při hyperglykemickém hyperosmolárním stavu v těle dostatek inzulinu. 

Co se děje v těle
Ve zvýšeném riziku rozvoje hyperosmolárního hyperglykemického stavu se nacházejí osoby s cukrovkou a onemocněním srdce, infekčním onemocněním, dialyzovaní pacienti, lidé léčení léky na odvodnění (diuretiky), léky na zpomalení srdečního typu (betablokátory) či kortikoidy. 
Tento stav je spojen s výrazným úbytkem tekutiny – dehydratací, která může dále zhoršovat funkci ledvin a vést až k poruše vědomí. Na rozdíl od ketoacidózy je v těle dostatek inzulinu. 

Příznaky
Mezi typické příznaky patří kromě velmi vysoké hladiny krevního cukru (> 33 mmol/l) známky výrazného odvodnění organismu: oschlé rty a jazyk, snížené napětí kůže, žízeň, snížený krevní tlak. Zároveň ale tito pacienti často močí, což je zapříčiněno vysokou hladinou krevního cukru. Při neléčeném stavu dochází k poruše vědomí a křečím. 

Léčba
Při podezření na tento stav je nutné lékařské vyšetření. Často je potřeba hospitalizace na jednotce intenzivní péče, kde je pacient léčen komplexně s ohledem na přidružená onemocnění. Hyperglykemický hyperosmolární stav se rozvíjí postupně, a i proto bývá jeho léčba obvykle delší a náročnější. 

Autor: MUDr. Jitka Husáková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Edukace osob s cukrovkou

Edukace osob s cukrovkou

Edukace je proces, ve kterém člověk s cukrovkou získává teoretické znalosti a praktické dovednosti ke každodennímu zvládání svého onemocnění. Správně vedená edukace umí podpořit osobní motivaci k léčbě a poradit s různými potížemi. Edukace podporuje schopnost člověka s cukrovkou samostatně provádět svou léčbu a aktivně spolupracovat se zdravotnickým týmem. 
Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí

Jednou z komplikací života s diabetem může být poškození cév sítnice očí. Rizikem pro vznik tohoto poškození jsou především dlouhodobě nevyrovnané hodnoty krevního cukru. Základem jsou pravidelné kontroly u očního lékaře. Ty je potřeba provádět i u lidí s diabetem, kteří mají oči v pořádku.
Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla jsou chemické nebo částečně přírodní látky, které se používají ke slazení nápojů a potravin místo řepného cukru (sacharózy).