Informace a tipy pro život s cukrovkou

  • Jak se cukrovka projevuje a léčí?
  • Jak upravit životní styl?
  • Vyberte si téma, které vás zajímá.

Komplikace diabetu

Komplikace diabetu

Komplikace diabetu

Je známo, že pacienti s cukrovkou jsou ohroženi vyšším rizikem výskytu chronických komplikací této nemoci. Tato postižení vznikají na podkladě dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru, která svým negativním vlivem způsobuje postupné a nevratné změny tkání a buněk. 
Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí

Jednou z komplikací života s diabetem může být poškození cév sítnice očí. Rizikem pro vznik tohoto poškození jsou především dlouhodobě nevyrovnané hodnoty krevního cukru. Základem jsou pravidelné kontroly u očního lékaře. Ty je potřeba provádět i u lidí s diabetem, kteří mají oči v pořádku.
Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie je nízká hladina krevního cukru. Vzniká, je-li v těle absolutní či relativní nadbytek inzulinu. Hypoglykemie se obvykle léčí podáním jednoduchých sacharidů, nejlépe glukózy. 
Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku. Nejde ani trochu o banální onemocnění – i právě proto, že je v populaci časté a může způsobit závažné komplikace.
Typy poškození očí u cukrovky

Typy poškození očí u cukrovky

Aby mohl oční lékař určit typ poškození očí, provádí u pacienta vyšetření tzv. štěrbinovou lampou a také oční pozadí fotografuje.
Léčba onemocnění očí u cukrovky

Léčba onemocnění očí u cukrovky

Kromě oční léčby je důležité zabránit tomu, aby na onemocnění působily rizikové faktory, které jej vyvolaly. Každý člověk s poškozením očí u cukrovky by proto měl mít bezpečnou a efektivní léčbou kontrolovány hodnoty krevního cukru, krevního tlaku a krevních tuků. 
Jak mohu snížit riziko poškození očí?

Jak mohu snížit riziko poškození očí?

Známe faktory, při kterých se zvyšuje riziko onemocnění očí a je důležité vědět, že některé z nich může člověk sám ovlivnit.
Hyperglykemický hyperosmolární stav

Hyperglykemický hyperosmolární stav

Tento stav je spojen s výraznou hyperglykemií, obvykle s hladinami vyššími než 33,3 mmol/l. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s diabetem 2. typu. Na rozdíl od ketoacidózy vyskytující se častěji u diabetu 1. typu je při hyperglykemickém hyperosmolárním stavu v těle dostatek inzulinu. 
Ketoacidóza

Ketoacidóza

Ketoacidóza je akutní komplikace cukrovky, která vzniká, je-li v těle nedostatek inzulinu. Obvykle se pojí s hladinou krevního cukru, i když v některých situacích (např. při užívání léků zvaných inhibitory SGLT2) se může vyskytovat i bez výrazné hyperglykemie.
Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Co je hyperglykemie a jak se projevuje

Hyperglykemie je vysoká hladina krevního cukru. U zdravého člověka se většina hodnot cukru pohybuje do 7,8 mmol/l a hodnoty nebývají vyšší než 11 mmol/l. Při onemocnění cukrovkou je hyperglykemie nebezpečná zejména z dlouhodobého hlediska, protože zvyšuje riziko chronických komplikací
Poškození očí u cukrovky

Poškození očí u cukrovky

Máte cukrovku (diabetes mellitus) a přemýšlíte, jaké komplikace vám tato nemoc může způsobit? Mezi komplikace při dlouhodobě nevyrovnaných hodnotách krevního cukru patří poškození očí. To se nazývá retinopatie (což doslova znamená poškození oční sítnice).