Komplikace diabetu

Sdílet

Je známo, že pacienti s cukrovkou jsou ohroženi vyšším rizikem výskytu chronických komplikací této nemoci. Tato postižení vznikají na podkladě dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru, která svým negativním vlivem způsobuje postupné a nevratné změny tkání a buněk. 

Komplikace diabetu

Je známo, že pacienti s cukrovkou jsou ohroženi vyšším rizikem výskytu chronických komplikací této nemoci. Tato postižení vznikají na podkladě dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru, která svým negativním vlivem způsobuje postupné a nevratné změny tkání a buněk. 

Jaké existují chronické komplikace cukrovky? 
Závažné komplikace se rozvíjejí v důsledku dlouhodobě vyšších hladin krevního cukru. Patří mezi ně diabetická neuropatie neboli poškození nervů, retinopatie neboli poškození oční sítnice, nefropatie neboli poškození ledvin či syndrom diabetické nohy. Mezi další komplikace se dále řadí postižení srdce a cév (tzv. kardiovaskulární onemocnění), při němž dochází ke snížení prokrvení srdce a tkání, a například také méně zmiňovaná sexuální dysfunkce. V poslední době se ukazuje, že dlouhodobě vysoké hladiny krevního cukru negativně ovlivňují i mozkové buňky a zvyšují riziko vzniku demence. 

Jak lze komplikacím předcházet? 
Chronickým komplikacím cukrovky můžeme předcházet snahou o dobrou kompenzaci hladin krevního cukru a další prevencí vzniku jiných postižení nemocného. Dlouhodobé udržování hladiny krevního cukru v normě a péče o celkově dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici snižují dlouhodobé riziko vzniku komplikací diabetu. 

Autor: MUDr. JItka Husáková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí

Jednou z komplikací života s diabetem může být poškození cév sítnice očí. Rizikem pro vznik tohoto poškození jsou především dlouhodobě nevyrovnané hodnoty krevního cukru. Základem jsou pravidelné kontroly u očního lékaře. Ty je potřeba provádět i u lidí s diabetem, kteří mají oči v pořádku.
Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku. Nejde ani trochu o banální onemocnění – i právě proto, že je v populaci časté a může způsobit závažné komplikace.
Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie je nízká hladina krevního cukru. Vzniká, je-li v těle absolutní či relativní nadbytek inzulinu. Hypoglykemie se obvykle léčí podáním jednoduchých sacharidů, nejlépe glukózy.