Typy poškození očí u cukrovky

Sdílet

Aby mohl oční lékař určit typ poškození očí, provádí u pacienta vyšetření tzv. štěrbinovou lampou a také oční pozadí fotografuje.

Typy poškození očí u cukrovky

Aby mohl oční lékař určit typ poškození očí, provádí u pacienta vyšetření tzv. šterbinovou lampou a také oční pozadí fotografuje (více v článku Vyšetření očního pozadí). Fotografie si pak může podrobněji prohlédnout na počítači a v případě potřeby i zvětšit, aby viděl i drobné změny na očních cévách. Teprve po důkladném vyšetření lze říci, jak moc je sítnice poškozená. 

 

Někteří lékaři pro toto vyšetření tzv. rozkapávají oko – očními kapkami rozšiřují zorničku tak, aby bylo do oka lépe vidět. Po rozkapání oka pacient může chvíli vidět rozmazaně, pacientům se proto nedoporučuje, aby se na oční vyšetření s rozkapáním dopravovali autem sami. Jiní lékaři provádějí toto vyšetření i bez rozkapání. 

Typy onemocnění očí, tzv. diabetické retinopatie: 

-        Neproliferativní: Tento termín označuje počáteční stadium poškození. Pacient s tímto typem onemocnění nemá vážnější omezení. Při bezpečné kompenzaci cukrovky se poškození očí může v tomto stadiu na dlouhou dobu zastavit.

-        Proliferativní: Toto je již závažnější forma poškození očí. Dochází při ní k růstu nových cév (proliferace = růst), které ovšem nejsou plnohodnotné, rády praskají a způsobují obávané krvácení do oka. Prasklé cévy také vytvářejí jizvy, kvůli kterým člověk hůře vidí. Není-li tato forma poškození očí včas a správně léčena, může vést k rychlé ztrátě zraku.  

  •        Makulární edém: U cukrovky se také častěji setkáváme se ztluštěním tzv. žluté skvrny – místa nejostřejšího vidění v oku. Toto poškození vzniká vlivem dlouhodobě vysoké hladiny krevního cukru a ohrožuje zrak.  

 

Autor: MUDr. Zuzana Hladíková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

Mohlo by vás zajímat

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí

Jednou z komplikací života s diabetem může být poškození cév sítnice očí. Rizikem pro vznik tohoto poškození jsou především dlouhodobě nevyrovnané hodnoty krevního cukru. Základem jsou pravidelné kontroly u očního lékaře. Ty je potřeba provádět i u lidí s diabetem, kteří mají oči v pořádku.
Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie - jak ji poznat a jak léčit?

Hypoglykemie je nízká hladina krevního cukru. Vzniká, je-li v těle absolutní či relativní nadbytek inzulinu. Hypoglykemie se obvykle léčí podáním jednoduchých sacharidů, nejlépe glukózy. 
Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku. Nejde ani trochu o banální onemocnění – i právě proto, že je v populaci časté a může způsobit závažné komplikace.