Poškození očí u cukrovky

Sdílet

Máte cukrovku (diabetes mellitus) a přemýšlíte, jaké komplikace vám tato nemoc může způsobit? Mezi komplikace při dlouhodobě nevyrovnaných hodnotách krevního cukru patří poškození očí. To se nazývá retinopatie (což doslova znamená poškození oční sítnice). 

Poškození očí u cukrovky

Jak vzniká poškození očí u cukrovky?

K retinopatii neboli poškození sítnice očí dochází, když jsou vlivem dlouhodobě vysoké hladiny krevního cukru poškozené cévy v očích. Týkat se může lidí se všemi typy diabetu. 

Dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru poškozují cévy v oční sítnici. Stěna cév je porušená a sítnice otéká. Cévy se také někdy mohou uzavřít a pak oko není dobře zásobeno kyslíkem a dalšími živinami. V pokročilém stavu poškození může dojít ke krvácení do sítnice a do sklivce. 

Jak na sobě poznám, jestli mám poškozené oči?

V počínajících stadiích nemusíte poznat vůbec nic. Proto je důležité pravidelně navštěvovat očního lékaře. 

V pokročilejších fázích poškození můžete vidět rozmazaně, protože dochází ke snížení zrakové ostrosti. Také můžete hůře vidět na televizi nebo na čtení běžného textu. S horším zrakem se pojí i porucha rovnováhy, protože oči nedokážou dobře vyhodnotit, kde se v prostoru nacházíte. Může vám vadit ostré světlo, a naopak v šeru můžete hůře rozpoznávat předměty kolem sebe.

Velmi pokročilé onemocnění očí u cukrovky se projeví krvácením do sklivce (sklivec je výplň oka). To poznáte tak, že vám oko zčervená. Oční lékař, který oko vyšetří podrobněji, může nalézt i odchlípenou vrstvu, která v oku zajišťuje vidění (tzv. sítnice). 

I když určitě není pravidlem, že by se poškození očí neboli retinopatie týkala každého člověka s diabetem, ve vyspělých zemích je diabetické postižení sítnice bohužel nejčastější příčinou vedoucí ke slepotě.

 

Autor: MUDr. Zuzana Hladíková, lékař Klinika diabetologie, IKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh v léčbě diabetu

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního senzoru a chytrého algoritmu, který umí v době mezi jídly samostatně upravovat dávku inzulinu. Pacient však stále musí aktivně myslet na včasnou aplikaci inzulinu k jídlu, protože o to se ani pumpy s automatickými funkcemi zatím samy postarat neumějí. 
Cukrovka u dětí

Cukrovka u dětí

Cukrovku mohou mít nejen dospělí, ale také děti. Zatímco u dospělých je nejčastější diabetes 2. typu, u dětí se nejvíce vyskytuje diabetes 1. typu. Cukrovku u dětí léčí dětský diabetolog, který dokáže zohlednit nejen samotnou nemoc, ale také správný vývoj, růst a dospívání dítěte. 
Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetická neuropatie – poškození nervů u diabetu

Diabetické poškození nervů (diabetická neuropatie) je nejčastější dlouhodobou komplikací při onemocnění cukrovkou. Riziko rozvoje neuropatie je vysoké u osob, jejichž kompenzace diabetu je dlouhodobě mimo bezpečné rozmezí. U osob s diabetem 2. typu může být neuropatie přítomna ještě před stanovením diagnózy cukrovky nebo se může objevit i záhy po jejím stanovení. Jedná se o poruchu vláken periferního nervového systému, která vedou čití (senzitivní), pohyb (motorická) a zásobují vnitřní orgány (autonomní neuropatie). 
Inzulinová pumpa – základní informace

Inzulinová pumpa – základní informace

Inzulinová pumpa je přístroj, který pacient nosí na těle a který mu dávkuje inzulin. Nejčastěji nosí pumpu osoby s diabetem 1. typu, někdy je však užívána i lidmi s jiným typem diabetu. Existují různé pumpy, které se liší svým vzhledem i funkcemi. S inzulinovou pumpou je možné přesněji dávkovat inzulin v porovnání s léčbou inzulinovými pery, avšak pro dobré výsledky léčby je potřeba, aby byl člověk s cukrovkou aktivně součinný na své léčbě a pumpu správně používal.