Co je těhotenská cukrovka

Sdílet

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy, která souvisí s těhotenstvím a postihuje až 17 % těhotných žen. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Nemusí ji doprovázet žádné potíže a příznaky, a proto se v těhotenství dělá cílené vyšetření, aby se cukrovka včas rozpoznala. Pokud není dostatečně léčena, může vést ke komplikacím nejen během těhotenství a porodu, ale i v pozdějším věku dítěte. Objevuje se zpravidla ve druhé polovině těhotenství a po porodu odezní. Až u poloviny žen se může cukrovka později znovu objevit, a tak je důležité, aby byly dále pravidelně sledovány u svých praktických lékařů. 

Co je těhotenská cukrovka

Proč těhotenská cukrovka vzniká? 

Rizikovými faktory pro rozvoj těhotenské cukrovky jsou věk nad 25 let, stres, nedostatek pohybu, nadváha a velký váhový přírůstek v těhotenství. Cukrovka se ale objevuje i u štíhlých žen. Důležitou roli totiž hraje vrozená dispozice, která se projeví vlivem působení těhotenských hormonů. Normální hladinu cukru v krvi udržuje hormon inzulin. Během těhotenství se v placentě produkuje řada hormonů, které účinnost inzulinu snižují, na což slinivka reaguje jeho zvýšenou produkcí. U ženy, která má dispozici k cukrovce, ale slinivka nereaguje dostatečně a hladina cukru v krvi se zvýší. Hladina těhotenských hormonů dále stoupá s přibývajícími týdny těhotenství, a proto se cukrovka může zhoršovat a hladiny cukru je třeba průběžně kontrolovat. 

Proč je v těhotenství důležitá dobrá kompenzace cukrovky? 

Ženy, které nemají těhotenskou cukrovku dobře léčenou, mívají častěji vysoký krevní tlak, preeklampsii a bakteriální a kvasinkové infekce. Zvýšené množství krevního cukru proniká placentou k plodu a ovlivňuje jeho vývoj. Porodní váha těchto dětí bývá větší než 4000 g. Příliš velké dítě se může při porodu zranit a způsobit poranění také matce, a tak se často rodí pomocí císařského řezu.

Neléčená cukrovka může vést k nezralosti vnitřních orgánů dítěte a po porodu se mohou objevit obtíže s dechem, srdečním rytmem, těžší průběh novorozenecké žloutenky, hypoglykemie (nízká hladina cukru) a další problémy. U neléčené cukrovky může dojít i k úmrtí dítěte ještě v děloze. Děti maminek s cukrovkou mívají obtíže i ve vyšším věku, hyperaktivitu, poruchy pozornosti, mohou trpět obezitou a samy pak mít cukrovku. Všem těmto komplikacím lze předejít dostatečnou léčbou těhotenské cukrovky. 

Jak se těhotenská cukrovka zjišťuje? 

Test na těhotenskou cukrovku (screening) by měly podstoupit všechny těhotné, s výjimkou těch, které se již s cukrovkou léčí. Na test odesílá těhotnou ambulantní gynekolog.

Screening GDM má dvě fáze:

V I. fázi, která se provádí na začátku těhotenství (do 14. týdne), se stanovuje hladina krevního cukru (glykemie) nalačno z žilní krve. Glykemie nalačno nižší než 5,1 mmol/l je v normě. Pokud je glykemie nalačno ? 5,1 mmol/l, je nutné vyšetření co nejdříve opakovat (ale ne ve stejný den). 

Glykemie nalačno < 5,1 mmol/l

výsledek je v normě

následuje oGTT ve 
24.–28. týdnu těhotenství

Glykemie nalačno
opakovaně ≥ 5,1 mmol/l

= těhotenská cukrovka 

žena má být odeslána na diabetologii 

První glykemie ≥ 5,1 mmol/l, druhá < 5,1 mmol/l

ženě má být provedeno oGTT

rozhodne výsledek oGTT

II fáze screeningu probíhá mezi 24. a 28. týdnem, kdy se provádí oGTT (orální glukózový toleranční test). Test podstupují všechny ženy, které měly glykemii nalačno na začátku těhotenství v normě nebo toto vyšetření z nějakého důvodu nepodstoupily. Test má být proveden v certifikované laboratoři v ranních hodinách po minimálně 8hodinovém lačnění (těhotná žena smí pít pouze čistou vodu), den před testem by žena neměla držet žádnou dietu a všechny odběry musí být provedeny ze žíly (nelze pouze vyšetřit kapilární krev z prstu na glukometru).

Test probíhá následovněZačíná se odběrem krve nalačno, vzorek se vyhodnotí, a pokud je hodnota v mezích normy, vypije žena glukózový roztok. Za hodinu (60 minut) po vypití roztoku následuje další odběr a za další hodinu (120 minut) pak třetí. Po celou dobu musí být maminka v klidu, nejíst a nekouřit. Jsou-li hodnoty zvýšené, je pacientka léčena v diabetologické poradně. Test je důležitý pro další průběh těhotenství a zdraví matky a je zcela bezpečný.

Glykemie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstupuje 75g oGTT: během 3–5 minut vypije roztok 75 g glukózy rozpuštěný ve 300 ml vody a následně je jí změřena glykemie v 60. a 120. minutě od vypití roztoku

Glykemie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

glykemii nalačno je nutné opakovat co nejdříve (ne ve stejný den)

Opakovaná glykemie nalačno
< 5,1 mmol/l

žena podstupuje oGTT

Opakovaná glykemie nalačno
≥ 5,1 mmol/l

= těhotenská cukrovka, žena nepodstupuje oGTT

Hodnocení výsledků a další postup: 

Všechny výsledky glykemie jsou v normě, tj.:

- nalačno < 5,1 mmol/l 

- v 60. min oGTT < 10,0 mmol/l 

- ve 120. min oGTT < 8,5 mmol/l

= v normě

běžná péče

Splněno kterékoliv z následujících kritérií:

- nalačno opakovaně ≥ 5,1 mmol/l 

- v 60. min oGTT ≥ 10,0 mmol/l 

- ve 120. min oGTT ≥ 8,5 mmol/l

= těhotenská cukrovka 

žena je odeslána na diabetologii 

 

Jak se těhotenská cukrovka kontroluje a léčí? 

Důležité je pravidelné sledování v diabetologické poradně, kde těhotná dostane všechny potřebné informace a glukometr na měření hladiny glukózy z prstu. Měření si pacientka provádí sama ráno nalačno a 1 hodinu po hlavních jídlech (po snídani, po obědě a po první večeři). Cílové hodnoty nalačno jsou do 5,3 mmol/l a 1 hodinu po jídle do 7,8 mmol/l. Zpočátku se měření dělá denně, při uspokojivých hodnotách pak postačí 2–3 dny v týdnu. Jednou za měsíc se laboratorně stanoví tzv. glykovaný hemoglobin, který svědčí o tom, jak na tom cukrovka byla celkově za několik uplynulých týdnů. Jeho hodnota by měla být pod 40 mmol/mol

U většiny žen stačí k udržení normálních hladin cukru v krvi pouze úprava stravy a pohyb. Pokud i přesto glykemie zůstává na vyšších hodnotách, přistupuje se k medikamentózní léčbě – tabletkami metforminu nebo injekcemi inzulinu. Po porodu se léčba metforminem a inzulinem ukončuje. 

Gynekologické sledování žen s těhotenskou cukrovkou

Pokud je těhotenská cukrovka uspokojivě léčena dietou nebo malými dávkami medikace, těhotenství i porod probíhají jako u žen bez cukrovky a do termínu porodu se nezasahuje. V posledních týdnech těhotenství se zpravidla provádí jedno ultrazvukové vyšetření navíc s cílem posoudit růst plodu. Ženy, které jsou léčeny vyššími dávkami metforminu nebo inzulinu anebo mají neuspokojivou kompenzaci cukrovky či jiné komplikace, by měly být sledovány v perinatologickém centru. Tyto ženy by neměly přenášet a k vyvolání porodu se přistupuje nejpozději v termínu porodu. 

Jak dále po porodu? 

Těhotenská cukrovka odezní během šestinedělí, což by mělo být potvrzeno do 3–6 měsíců od porodu zopakováním zátěžového testu (oGTT). Může se totiž stát, že v těhotenství byla zjištěna cukrovka jiného typu, která přetrvává i po šestinedělí. Kontrolní zátěžový test se provádí ráno nalačno po 8hodinovém lačnění, 2–3 hodiny před testem a v průběhu testu by ženy neměly kojit, protože kojení může výsledek testu ovlivnit. 

Další kontroly (glykemie nalačno + glykovaný hemoglobin nebo oGTT) by měly být jednou ročně u praktického lékaře. Riziko následné cukrovky snižuje zdravá životospráva a dostatek pohybu. Velkou roli hraje také kojení, které je přínosem nejen pro dítě, ale i pro maminky. Ženy, které kojily, mají menší riziko následné cukrovky 2. typu.

 

Autor: MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat

Jak se stravovat v těhotenství 

Jak se stravovat v těhotenství 

Strava v těhotenství by měla být pestrá s dostatkem vitamínů (zejména D, B, kyselina listová), minerálních látek (železo, jód) a omega-3 mastných kyselin. Jejich zdrojem jsou zelenina, ořechy, ryby, červené maso a masokostní vývary, vejce, játra a kysané mléčné výrobky. 
Edukace osob s cukrovkou

Edukace osob s cukrovkou

Edukace je proces, ve kterém člověk s cukrovkou získává teoretické znalosti a praktické dovednosti ke každodennímu zvládání svého onemocnění. Správně vedená edukace umí podpořit osobní motivaci k léčbě a poradit s různými potížemi. Edukace podporuje schopnost člověka s cukrovkou samostatně provádět svou léčbu a aktivně spolupracovat se zdravotnickým týmem. 
Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla

Umělá a náhradní sladidla jsou chemické nebo částečně přírodní látky, které se používají ke slazení nápojů a potravin místo řepného cukru (sacharózy).
Glukometr – základní informace

Glukometr – základní informace

Glukometr je přístroj, který slouží k měření hodnoty krevního cukru z kapilární krve – glykemie. Na základě naměřených hodnot lze určit, jak je léčba účinná a jestli bude nutné léčbu upravit. K měření glykemie jsou kromě glukometru potřeba i kompatibilní testovací proužky a lancetka.